Sämsta Stunder

 

När du pissat på dig själv
Och väggarna krymper i bröstkorgen

När labyrinten i hårbotten
Tar dig till samma plats igen

Till dina sämsta stunder
Som lovar dina bästa dagar

För dina sämsta stunder
Ger dig dina bästa dagar

Så kom till mig
Bara kom med dig
Och kom med dina sämsta stunder

När händerna dansar av sig själv
Och glastaket splittras av hjärnbalken

När revbenen studsar som Sommeil
Och det känns långt från sanningen

Att dina sämsta stunder
Ger dig dina bästa dagar
Men dina sämsta stunder
Lovar dina bästa dagar

Så ge mig dig
Bara ge mig allt
Ge mig dina sämsta stunder

 

Tillbaka till texter