River Mig i Ansiktet

 

Jag brukade stirra in i människors hat

Nu stirrar jag ner i ett askfat

Och förutom min oro och din hand

Är tiden den enda som är sann

Och den river mig i ansiktet

Ja den river mig i ansiktet

Jag brukade memorera mitt falskleg

Nu memorerar jag mönster i en vägg

Och förutom all min oro och din hand

Är tiden den enda som är sann

Och den river mig i ansiktet

Ja den river mig i ansiktet

 

Tillbaka till texter