No more (Norrköpingsfraktur)

 

Jag kommer ju tillbaks no more

För dom väntar där på mig

Jag kommer inte tillbaks

Men dom väntar än

En Norrköpings-

Fraktur i mig

Jag såg hur morgondagen karikerade sig själv

Jag såg hur morgondagen bad om hjälp

En Norrköpings-

Fraktur i mig

För allt jag slagit sönder med min rastlöshet

En Norrköpings-

Fraktur i mig

Jag kommer ju tillbaks no more

Men allt är som det ska va

Jag kommer inte tillbaks

Till det Nostradamus sa

En Norrköpings-

Fraktur i mig

För allt jag slagit sönder med min rastlöshet

En Norrköpings-

Fraktur i mig

Allt jag slagit sönder med min rastlöshet

En Norrköpings-

Fraktur i mig

En Norrköpings-

Fraktur i mig

 

Tillbaka till texter