Jag Sjunger För Dig

Ena dan kan jag stå helt stark i vinden

Nästa blåser den rakt igenom mig

Men jag vet att jag aldrig kan fånga in den

Till dig

För kampen blir gråt 

När jag sjunger till dig

Mmmmm

Och när kampen i ditt ansikte

Har övergått till gråt 

Och tanken som förrådde dig

Aldrig sagt förlåt

Jag sjunger för dig

Ja när kampen i ditt ansikte

Har övergått till gråt 

Slå sönder dina rädslor å

Bara spela upp din låt

Och sjung den för mig 

Ja när kampen i ditt ansikte

Kommer övergå till gråt

Åh självföraktets alla år

Aldrig sagt förlåt 

Jag sjunger för dig

Så när kampen i ditt ansikte

Har övergått till gråt 

Få vävnaden från dina sår

Att Dansa till din låt

Och sjung den för mig

Jag sjunger för dig

Jag sjunger till dig

Över Platåvägen

Från Dalborgsgatan

Från Nybro wiv Lavv 

 

Tillbaka till texter