Helgen är i fickan

Och alla

Vill verkligen smaka

Men också möta måndag

Morgon

Utan att skaka

 

Alla behöver ha sitt gift

Jag tror att jag

Har hittat mitt

 

Du såg på hela världen

Genom

Explorerflaskans hals

Men utforskade inte 

Något alls

 

Alla behöver ha sitt gift

Jag tror att jag

Har hittat mitt

 

Du skriker dina slagord

Men kan

Känna dig så trygg

För allt richosseterar

Till dunkningar

I din rygg

 

Alla behöver ha sitt gift

Jag tror att jag

Har hittat mitt

 

Så vänta på din ungdom

Eller ta den 

Med dig på din färd

Lägg den i din ficka

När

 

Du behöver ha ditt gift

Precis som jag behöver mitt

 

Alla behöver ha sitt gift

 

Tillbaka till texter