AVANTGARDET
LIVE 2021

23 oktober
Slaktkyrkan
STOCKHOLM
29 oktober
Katalin And All That Jazz
UPPSALA
30 oktober
Klubb Undergrunden
BORÅS
4 november
Nefertiti
GÖTEBORG
5 november
Nefertiti
GÖTEBORG
6 november
Skylten
LINKÖPING
16 december
Söderport
KALMAR
17 december
Söderport
KALMAR
18 december
Söderport
KALMAR