AVANTGARDET
LIVE 2022

13 januari
Bygget
ÅRE
14 januari
H1 Sliperiet
ÖRNSKÖLDSVIK
22 april
Söders källa
GÄVLE
23 april
Debaser
STOCKHOLM
29 april
Oceanen
GÖTEBORG
30 april
Oceanen
GÖTEBORG